Regulamin Activ-Party

REGULAMIN DYSKOTEKI ACTIV-PARTY
DOM KULTURY W ŁOWINKU

Niniejszy regulamin został sporządzony z myślą o utrzymaniu wysokiego standardu lokalu oraz zapewnieniu uczestnikom imprez organizowanych w Domu Kultury w Łowinku bezpieczeństwa i dobrej, kulturalnej zabawy. Jednocześnie prosimy o wyrozumiałość i uszanowanie decyzji naszych pracowników i pracowników ochrony, nawet w momentach, w których ich pogląd na daną sytuację odbiega od Waszego.

Dziękujemy za zrozumienie i zapraszamy do zabawy

W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa, Agencja Ochrony oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Pruszczu są upoważnieni do:
legitymowania osób wchodzących na teren dyskoteki kontroli zawartości torebek, plecaków i innych przedmiotów wnoszonych na teren dyskoteki

PRAWO WSTĘPU:
1. Prawo wstępu do lokalu mają:
a) Osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają ważny bilet wstępu na imprezę lub zaproszenie wystawione przez organizatora.
b) Przedstawiciele prasy, radia i innych mediów posiadający ważne dokumenty potwierdzające tożsamość.
c) Przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji po uzgodnieniu z przedstawicielem organizatora.
2. Do lokalu wstępu nie mają:
a) Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
b) Osoby zachowujące się niekulturalnie, wulgarnie lub w sposób niebezpieczny dla innych uczestników dyskoteki
c) Osoby, u których stwierdzono próbę wniesienia na teren dyskoteki takich przedmiotów jak: broń, substancje narkotyczne, alkohol, markery
d) Osoby, którym organizator odmówił prawa wstępu na imprezę
e) Osoby posiadające nieczytelny lub zniszczony bilet wstępu
ORGANIZATOR NIE MA OBOWIĄZKU PODAWANIA PRZYCZYNY ODMOWY WSTĘPU NA IMPREZĘ.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:
1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, na terenie dyskoteki i parkingu.
2. Uczestnicy imprez są zobowiązani zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób.
3. Osoby do lat 18, obecne na imprezie, powinny znajdować się pod opieką osób dorosłych.
4. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych organizatora oraz osób odpowiedzialnych za imprezę.
5. Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwać będą służby porządkowe organizatora.
6. Do sali tanecznej nie wolno wnosić żadnych przedmiotów szklanych typu: szklanki i butelki.
7. Zabrania się wnoszenia na teren dyskoteki napojów alkoholowych i środków odurzających oraz materiałów wybuchowych i innych przedmiotów oraz narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników imprezy.
8. W przypadku zakwestionowania przedmiotów, przy próbie wniesienia ich na imprezę, będą one odbierane przez służby porządkowe organizatora i przekazane uprawnionym organom.
9. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania wskazówek i poleceń służb porządkowych organizatora oraz pracowników obsługi.
10. Nieletni uczestnicy imprezy, w godzinach nocnych, powinni być pod opieką osób dorosłych.
11. Ponadto zakazuje się:
a) Wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla uczestników imprezy.
b) Rzucania wszelkimi przedmiotami.
c) Prowadzenia sprzedaży, działań marketingowych, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek publicznych, bez zgody organizatora.
12. Osoby nie przestrzegające ustaleń powyższego regulaminu i nie stosujące się do poleceń służb porządkowych organizatora, zostaną usunięte z terenu imprezy i przekazane policji.
13. Uczestnicy imprezy wchodzą na własną odpowiedzialność, na teren dyskoteki, jednocześnie wyrażają zgodę na publikację zdjęć i filmów z ich wizerunkiem na stronie Gminnego Ośrodka Kultury Sport u i Rekreacji w Pruszczu oraz w Internecie.
14. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzje podejmuje organizator.
15. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.

NIEZNAJOMOŚĆ REGULAMINU NIE ZWALNIA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI!

Dyrektor GOKSiR PRUSZCZ

Podróż w Nieznane – Światosław Wojtkowiak

Podróż w Nieznane - plakat

Światosław Wojtkowiak urodzony w 1979r. w Poznaniu, fotograf, podróżnik i tłumacz kultur.

Laureat Grand Prix konkursu foto National Geographic, publikował w Newsweeku, CNN Traveller, National Geographic Traveler i kilkudziesięciu innych magazynach. Ma na koncie kilkanaście wystaw indywidualnych i zbiorowych, a wśród klientów: FAO, MTV, UNICEF, ADRA.

Odkrywa światy: cyganów, szaleńców, włóczęgów, nomadów, pijaków i świętych. W ciągu ostatnich kilkunastu lat Jego podróżnicza pasja spowodowała, że poznał miejsca, które trudno znaleźć w ofertach turystycznych. Podróże to również spotkanie z człowiekiem, dlatego też ma On wiele do powiedzenia o tym co ludzi łączy lub dzieli, o odmienych stanach świadomości, o szamanizmie oraz niekonwencjonalnych metodach leczenia chorób.

„Moje historie poświęcone są temu czym zajmuję się zgodnie z imieniem nadanym przez rodziców, sława światu”. Tak sam mówi o tym, w czym się życiowo spełnia.

Zapraszamy do udziału w kolejnej podróży ze Światkiem.

http://www.swiatoslaw.com/

http://www.flickr.com/photos/nygus/

http://www.nygus.info/

partnerzy:
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pruszczu
Agencja Artystyczna „Dzień Siódmy”
Restauracja „Gościniec Przy Młynie”

Wydarzenie to kończy projekt „Hortiterapia – żyj zdrowo i twórczo” realizowany przez SWON, dzięki dotacji w ramach programu: „Działaj Lokalnie 2014″ organizowanej przez Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”

więcej informacji:
W. Łosińska
P. Radecki
tel. 52 3320019
swon.goluszyce@gmail.com

Zaszufladkowano do kategorii Kultura